Grupa Facebook'owa "Dwie plus jeden"

Wszystkich zwolenników poligamii zapraszam do członkostwa w grupie "Dwie plus jeden" na Facebooku, której jestem założycielem i administratorem.

https://www.facebook.com/groups/dwiaplusjeden/
czwartek, 30 czerwca 2011

Dawid - człowiek obdarzony przez Boga

Właściwie temat poligamii mnie jakby nie dotyczył przez cały okres mojego życia. Zostałem wychowany w kulturze, gdzie jedynym dopuszczalnym związkiem jest związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Jest to widać wszędzie naokoło. Do tego się przyzwyczaiłem. Kiedy zaangażowałem się w chrześcijaństwo, temat ten nie przestał być dla mnie oczywisty. Poligamię uważałem za "oczywiście, że niewłaściwą".

Do czasu...

Pewnego dnia czytałem 2 Księgę Samuela. Doszedłem do rozdziału 12, gdzie mowa jest o tym, jak Bóg napomina króla Dawida za pośrednictwem proroka Natana, ganiąc to, że Dawid ukradł żonę Uriasza, a na domiar złego kazał zabić samego Uriasza. W pewnym momencie Natan przekazał następujące słowa Boga:
Dałem ci dom twojego pana
i żony twojego pana na twoje łono,
dałem ci dom Izraela i Judy,
a jeśliby to było za mało,
byłbym dodał ci jeszcze nadto.

2 Księga Samuela 12:8 (Biblia Warszawska)
Te słowa przeszyły mnie na wylot. Czytałem je ciągle na nowo. Z racji tego, że wiem co nieco na temat języka hebrajskiego, w którym to języku zapisano te słowa w wersji oryginalnej, sprawdziłem to w tymże języku. To samo - Bóg dał Dawidowi żony. Powtarzam: żony. Liczba mnoga. Więcej niż jedną żonę na raz...

Aż do tamtej pory byłem przekonany (bo tak mnie uczono), że Bóg jedynie dopuścił istnienie poligamii, ale jej nie pochwala. Moi nauczyciele wpoili mi, że Bóg poligamię co najwyżej z trudem tolerował. A co czytamy w powyższym fragmencie? Bóg sam, we własnej osobie, dał więcej niż jedną żonę królowi Dawidowi.

I zacząłem sprawę badać głębiej...

niedziela, 19 czerwca 2011

Pierwotne zamierzenie Boga

Wpis ten jest skierowany przede wszystkim do chrześcijan - do tych, którzy niechęć do poligamii wywodzą z religijnych przekonań swoich kościołów.

Wielu chrześcijan, którzy choć trochę znają Biblię, kiedy rozpoczyna się dyskusja na temat poligamii, podnosi głos i przywołuje przykład Adama i Ewy. Stwierdzają oni, że wielożeństwo nie było pierwotnym zamierzeniem Boga. Powołują się w tym miejscu na słowa Jezusa: "Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było" (Mat. 19:8, BW). Według nich, Jezus odwołał się tutaj do małżeństwa Adama i Ewy i postawił ich monogamiczny związek, jako wzór dla wszystkich pokoleń, od którego to wzoru odstąpiono w późniejszych wiekach.

Kiedy czytamy ten fragment uważnie, widzimy, że rozmowa nie dotyczyła kwestii moralności poligamii, ale kwestii moralności rozwodów. Jednak ci chrześcijanie twierdzą, że słowa Jezusa "od początku tak nie było" można również rozciągnąć na inne obszary życia (również rozważając kwestię poligamii), ponieważ pierwsza para była generalnie wzorem. Twierdzą oni, że Adam i Ewa reprezentowali tzw. "pierwotny plan Boży". Są w tym jednak bardzo niekonsekwentni, co wykażę na poniższych przykładach.


Czy kazirodztwo jest również „pierwotnym zamierzeniem Boga”?


Co to jest kazirodztwo? Jest to według Słownika Języka Polskiego PWN: „utrzymywanie stosunków płciowych z osobą spokrewnioną w linii prostej lub rodzeństwem bądź z osobą adoptowaną”

Bóg dał życie całemu rodzajowi ludzkiemu za pośrednictwem TYLKO JEDNEJ pary ludzi – Adama i Ewy. Pismo jasno to stwierdza w następujących fragmentach:


On /Bóg/ z jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania,

Dz 17:26 (BT)


Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

Rdz 3:20 (BT)


Musieli oni więc uprawiać stosunki seksualne z osobami bardzo blisko z nimi spokrewnionymi, skoro powstawały kolejne rodziny, klany, plemiona.

Upływały jednak lata, a potem całe wieki i sytuacja diametralnie się zmieniła. Kazirodztwo zostało zakazane sprawiedliwym i dobrym Prawem Mojżesza:


Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, zaciągnie winę.

Kpł 20:17 (BT)


Powyższy ustęp jest jedynie jednym z wielu omawiających to zagadnienie.

Jeśli nawet Adam i Ewa współżyli wyłącznie ze sobą nawzajem, to siłą rzeczy ich synowie i córki musieli współżyć między sobą. Wtedy nie było to nic złego, jednak Prawo Mojżesza uregulowało tą sprawę.

Skoro więc zwolennicy monogamii stwierdzają, że poligamia jest niebiblijna, ponieważ na początku Bóg stworzył tylko jednego Adama i jedną Ewę, to powinni oni uznać „pierwotny plan Boży” (jak to nazywają) w całości i zgadzać się na kazirodztwo! Jednak byłby to przecież absurd, prawda?


Czy ludzie mają chodzić nago?


Można jeszcze dodać, że, skoro mamy odwoływać się w życiu doczesnym do tzw. „pierwotnego planu Bożego”, ludzie powinni chodzić nago, ponieważ Adam i Ewa chodzili nago. Oczywiście nie uważam, że ludzie powinni chodzić nago. Podaje to jednak jako przykład niekonsekwencji w myśleniu.


Czy ludzie mogą jeść mięso?


Adam i Ewa jedli wyłącznie rośliny. Zwolennicy monogamii jedzą jednak mięso i nie widzą w tym nic złego, ale muszę im przypomnieć, że zgodnie z ich tokiem myślenia, powinni zaprzestać spożywania zwierząt, ponieważ nie było to „pierwotnym zamierzeniem Boga”. Nie uważam, że jedzenie mięsa jest złe. Już Noemu Bóg zezwolił na spożywanie mięsa zwierząt. Sam Jezus Chrystus, który był bez grzechu, je spożywał. Sprawę tą podaję jednak jako kolejny przykład niekonsekwencji w myśleniu.


„Pierwotny plan Boży” jest traktowany przez jego zwolenników dość wybiórczo, jak widać. Stwierdzają oni, że nie wolno żyć w poligamii, ponieważ pierwsi ludzie byli małżeństwem monogamicznym, równocześnie jednak uważają, że można jeść mięso zwierząt oraz że nie można chodzić nago, bo Bóg zmienił te rzeczy. Co za absurd!


Tak więc w świetle powyższego wywodu,

opieranie się na teorii „pierwotnego planu Bożego”

nie zdaje egzaminu.piątek, 17 czerwca 2011

Definicja terminów

Rozpoczynając jakąkolwiek dyskusję, należy na samym początku dokładnie zdefiniować ważniejsze terminy.

Czym jest monogamia? Monogamia jest systemem społecznym, w którym przez małżeństwo jest rozumiany związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Monogamistą, w moim rozumieniu, jest każdy człowiek, który wspiera ten model małżeństwa, bez względu na to, czy pozostaje w małżeństwie, czy też nie.

Czym jest poligamia? Poligamia jest rozumiana jako związek więcej niż dwóch osób. Dzieli się ją na:
  • poligynię - związek jednego mężczyzny z więcej niż jedną kobietą; przez termin 'poligamia' rozumiemy zasadniczo 'poligynię'; kiedy na łamach tego bloga będę więc pisał 'poligamia', będzie mi chodziło właśnie o poligynię (chyba, że zostanie zaznaczone inaczej);
  • poliandrię - związek jednej kobiety z więcej niż jednym mężczyzną; występuje ona resztkowo w Tybecie;
  • poligynandrię - związek wielu kobiet i mężczyzn; najrzadziej występująca forma poligamii;
Poligamistą (poligynistą, poliandrystą, poligynardrystą) jest każdy człowiek, który wspiera ten system, bez względu na to, czy pozostaje w związku, czy też nie.

Czasami mówi się też o 'poliamorii', jednak nie ująłem jej w klasyfikacji, ponieważ nie jest to związek, lecz są to kontakty seksualne wielu kobiet i mężczyzn.


Kraje, w których poligamia wciąż jest legalnie praktykowana

Wielu ludzi, kiedy słyszy o poligamii, kojarzy ją wyłącznie ze starożytnością, a jeśli chodzi o czasy współczesne z Mormonami i islamem. Jest to pewnego rodzaju stereotyp.

Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że główny nurt Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (potocznie: Mormoni) nie praktykuje, a wręcz potępia poligamię. Jest ona praktykowana przez odłam Mormonów o nazwie Fundamental Latter Day Saints. Według moich informacji nie ma żadnego przedstawiciela tego ruchu w Polsce.

Po drugie, istnieją kraje, w których praktykowana jest poligamia, pomimo tego, że islam nie jest religią państwową, ani nawet przeważającą. Przykład może stanowić Birma, gdzie dominującą religią jest buddyzm (wyznaje go 82,9% ludności), na drugim miejscu jest protestantyzm (7,3%), natomiast islam wyznaje jedynie 3,8%. Poligamia jest legalna w Republice Południowej Afryki, pomimo tego, że dominującą religią jest chrześcijaństwo, a spośród wyznań chrześcijańskich najwięcej osób jest protestantami.

Widać więc jasno, że kojarzenie współczesnej poligamii wyłącznie z islamem czy mormonizmem jest po prostu nieuzasadnione.

Poligamia jest zalegalizowana (całkowicie lub po części) w następujących krajach:

Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Jordan, Kuwejt, Katar, Oman, Palestyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Bangladesz, Birma, Brunei, Indonezja, Malezja, Malediwy, Pakistan, Indie, Singapur, Sri Lanka, Algieria, Bahrajn, Burkina Faso, Czad, Dżibuti, Egipt, Etiopia, Gabon, Gambia, Jemen, Kamerun, Komory, Kongo, Libia, Mali, Maroko, Mauretania, Niger, Republika Środkowoafrykańska, RPA, Sahara Zachodnia, Senegal, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Erytrea, Niger (dane wg Wikipedii).