Grupa Facebook'owa "Dwie plus jeden"

Wszystkich zwolenników poligamii zapraszam do członkostwa w grupie "Dwie plus jeden" na Facebooku, której jestem założycielem i administratorem.

https://www.facebook.com/groups/dwiaplusjeden/
czwartek, 26 stycznia 2012

Argument z pisma mormońskiego

Ostatnio znalazłem w sieci bardzo interesujący argument "za" poligamią. Jest to argument bardzo biblijny, mocno osadzony na fundamentach Pisma Świętego i jego zrozumienia pewnych terminów. A co mnie najbardziej zaskoczyło (pozytywnie oczywiście) to fakt, że argument ten pochodzi z mormońskiego pisma, zwanego Doktryny i Przymierza. Oto i on:

"[I]f any man espouse a virgin, and desire to espouse another,and the first give her consent, and if he espouse the second, and they are virgins, and have vowed to no other man, then is he justified; he cannot commit adultery for they are given unto him; for he cannot commit adultery with that that belongeth unto him and to no one else. And if he have ten virgins given unto him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him; therefore is he justified."

A oto moje własne tłumaczenie tego tekstu na język polski:

"Jeśli ktoś poślubi dziewicę, i pragnie poślubić kolejną, i ta pierwsza udziela na to zgody, i jeśli poślubi on drugą, i są one dziewicami, i nie składały ślubów innemu mężczyźnie, w takim wypadku jest on [ten mężczyzna - przypis mój] usprawiedliwiony; nie może on popełnić cudzołóstwa, gdyż zostały one [te kobiety - przypis mój] mu dane; gdyż nie może on popełnić cudzołóstwa z kimś, kto należy do niego i nie należy do nikogo innego. I jeśli ma on dziesięć dziewic danych mu na mocy tego prawa, nie może on popełnić cudzołóstwa, gdyż należą one do niego, i są mu dane; dlatego też jest on usprawiedliwiony"

Doktryna i przymierza 132:61-62